Jak zakázat vypnutí počítače ze zamknutých nebo odhlášených Windows

Aktualizováno: 14 únor 2017
Zobrazeno: 8076

Zakázání restartu a vypnutí, když není v systému nikdo přihlášen nebo je systém zamknutý, provedete jednoduchou změnou v zabezpečení Windows. Lze tak předejít ztrátě neuložené práce, když na chvíli opustíte počítač a ten se stane obětí nenechavého člena rodiny nebo kolegy v práci.

Při zamknutí Windows pomocí kláves [Windows]+[L] lze počítač vypnout pomocí tlačítka pro vypnutí nebo restart počítače. Jednoduchým nastavením v Editoru místních zásad skupiny toto tlačítko skryjete. Pro nastavení jsou nezbytná administrátorská práva.

Jak zakázat vypnutí počítače ze zamknutých nebo odhlášených Windows

Editor místních zásad skupiny otevřete pomocí kláves [Windows]+[R] a napsáním příkazu »gpedit.msc«. Potvrďte klávesou [Enter].

Jak zakázat vypnutí počítače ze zamknutých nebo odhlášených Windows

V Editoru místních zásad skupiny se proklikejte stromovou strukturou menu na »Konfigurace počítače | Nastavení systému Windows | Nastavení zabezpečení | Místní zásady | Možnosti zabezpečení«. Zde najděte položku »Vypnutí: Povolit vypnutí systému bez nutnosti přihlášení«.

Jak zakázat vypnutí počítače ze zamknutých nebo odhlášených Windows

Nastavení u položky »Vypnutí: Povolit vypnutí systému bez nutnosti přihlášení« musíte změnit na »Zakázáno«. Dvojklikem myší na položku otevřete vlastnosti a označte možnost »Zakázáno«. Nové nastavení potvrďte kliknutím na tlačítka »Použít« a »OK«.

Jak zakázat vypnutí počítače ze zamknutých nebo odhlášených Windows

Nyní už tlačítko pro vypnutí nebo restart Windows na přihlašovací obrazovce chybí.

Jak zakázat vypnutí počítače ze zamknutých nebo odhlášených Windows

Tento tip samozřejmě nemůže zabránit tomu, že někdo zmáčkne tlačítko napájení nebo odpojí přívod elektrické energie.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

V Editoru místních zásad skupiny, můžete zabránit vypnutí nebo restartu počítače konkrétním uživatelům, za předpokladu že máte oprávnění administrátora. Stiskněte kombinaci kláves [Windows]+[R], napište příkaz »gpedit.msc« a stiskněte [Enter].

V Editoru místních zásad skupiny se proklikejte na »Konfigurace počítače | Nastavení systému Windows | Nastavení zabezpečení | Místní zásady | Přiřazení uživatelských práv«. V pravé části najděte položku »Vypnout systém« a dvojklikem ji otevřete.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

Toto nastavení zabezpečení určuje, kteří uživatelé přihlášení k místnímu počítači mohou vypnout operační systém pomocí tlačítka Vypnout. Nesprávné použití tohoto uživatelského práva může mít za následek nedostupnost služby.

Na příkladu si ukážeme jak postupovat, pokud chceme aby počítač nesměl vypnout uživatel Pedro, který má přidělená standardní uživatelská práva. Jelikož je Pedro jediný uživatel, který patří do skupiny Users, stačí tuto skupinu z nastavení odebrat. Označte myší skupinu Users a stiskněte tlačítko »Odebrat«. Nastavení potvrďte tlačítky »Použít« a »OK«. Zavřete Editor místních zásad skupiny a restartujte počítač.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

Pokud se nyní přihlásíme k účtu uživatele Pedro a zkusíme vypnout počítač přes »Start | Napájení« zjistíme, že tato možnost je skryta. Počítač nepůjde vypnout ani z přihlašovací obrazovky přes tlačítko Vypnout.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

Jestliže máme účtů s uživatelskými právy více, můžeme přidat ty, kteří mohou počítač vypnout. Klikněte na tlačítko »Přidat uživatele nebo skupinu...«.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

V otevřeném okně klikněte na tlačítko »Typy objektů...«.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

Zkontrolujte, jestli je zaškrtnut typ objektu Uživatelé a klikněte na »OK«.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

Napište jméno uživatele, kterému chcete povolit vypínat počítač. V našem příkladu je to uživatel Tester. Volbu potvrďte kliknutím na »OK«.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

Vidíme, že uživatel Tester byl přidán do seznamu uživatelů a skupin, kteří smějí vypínat počítač. Vše potvrďte tlačítky »Použít« a »OK«.

Jak zakázat vypnutí počítače konkrétním uživatelům

Nastavené změny se projeví po restartu počítače. Uživateli Pedro jsme vypínání počítače zakázali odebráním skupiny Users a uživatel Tester má vypínání povoleno. Spolu s ním mají vypínání počítače povolené i všichni uživatelé s právy administrátora.

TIP: Jak nastavit automatický restart nebo vypnutí počítače

Podělte se o své zkušenosti v komentářích.

Komentáře

Podělte se o své zkušenosti v komentářích:
Napsat komentář