Parametry příkazu shutdown

Aktualizováno: 04 únor 2017
Zobrazeno: 35754

Shutdown je příkaz, používaný v příkazové řádce Windows k restartu nebo vypnutí počítače. Parametry příkazu shutdown jsou popsány v přehledné tabulce.

Shutdown je příkaz pro příkazovou řádku. Všechny parametry příkazu shutdown lze v příkazové řádce zobrazit pomocí příkazu »shutdown /?«.

Parametry příkazu shutdown

Parametry příkazu shutdown

Použití parametrů: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f] [/m \\počítač][/t xxx][/d [plu:]xx:yy [/c "komentář"]]. Například »shutdown /s /t 30« vypne místní počítač po 30 sekundách od spuštění příkazu.

Parametr Popis parametru
/? Zobrazí nápovědu. Stejný výsledek dostanete, i když nezadáte žádný parametr.
/i Zobrazí grafické uživatelské rozhraní (GUI).
/l Odhlášení. Nelze použít s parametrem /m nebo /d.
/s Vypne místní počítač.
/r Zcela vypne a restartuje počítač.
/g

Zcela vypne a restartuje počítač. Po novém spuštění počítače restartujte všechny registrované aplikace.

/a

Přeruší vypínání systému. Lze použít pouze v časovém limitu. V kombinaci s /fw vymaže všechna čekající spuštění do firmwaru.

/p

Vypne místní počítač bez časového limitu nebo upozornění. Lze použít pouze s přepínači /d a /f.

/h

Uvede místní počítač do režimu hibernace.

/hybrid

Vypne počítač a připraví jej na rychlé spuštění. Musí být použito s parametrem /s.

/fw

V kombinaci s možností vypnutí způsobí, aby příští spuštění přešlo do uživatelského rozhraní firmwaru.

/e Dokumentuje důvod neočekávaného vypnutí počítače.
/o

Umožňuje přejít do nabídky rozšířených možností spuštění a restartovat počítač. Musí být použito s parametrem /r.

/m \\počítač Určuje cílový počítač.
/t xxx

Nastaví časový limit před vypnutím na xxx sekund. Platný rozsah je 0–315360000 (10 let), výchozí hodnota je 30. Je-li časový limit větší než 0, předpokládá se použití parametru /f.

/c "komentář"

Komentář k důvodu restartování nebo vypnutí. Povoleno je maximálně 512 znaků.

/f

Vynutí ukončení spuštěných aplikací bez předchozího upozornění. Použití parametru /f se předpokládá, pokud je pro parametr /t zadána větší hodnota než 0.

/d [p|u:]xx:yy

Zadejte důvod restartování nebo vypnutí.
p označuje, že restartování nebo vypnutí je plánované.
u označuje, že důvod definuje uživatel.
Není-li zadán parametr p ani u, je restartování nebo vypnutí
neplánované.
xx je číslo závažného důvodu (kladné celé číslo menší než 256).
yy je číslo méně závažného důvodu (kladné celé číslo menší než 65 536).

 

TIP1: Jak vytvořit ikonu pro rychlé vypnutí počítače
TIP2: Jak nastavit automatický restart nebo vypnutí počítače
TIP3: Jak vypnout/restartovat počítač na dálku

Podělte se o své zkušenosti v komentářích.

Komentáře

Podělte se o své zkušenosti v komentářích:
Napsat komentář